Otvorené denne od 8:00 – 21:00 hod.
Cena: 8,-€/ dospelá osoba
4,-€/dieťa od 3 rokov
Tobogán: 1,-€/1 jazda