Lipa kráľa Mateja rastie v zámockom parku v Bojniciach a je majetkom Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Zasadil ju Matúš Čák Trenčiansky v roku 1301, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III. Koruna stromu dosahovala priemer približne 36 metrov, konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 metrov. Kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady, o ktorých svedčia aj zachované kráľovské listiny datované v Bojniciach. Vďaka tomu sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.

Strom prežil bez ujmy aj kruté nájazdy Turkov a obdobie stavovských povstaní v 17. storočí. Roku 1969 bola lipa štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor. V 20.storočí bolo vykonaných niekoľko prác na záchranu lipy.